Ben je op zoek naar het boek Sententien by den Hove van Utrecht ghearrest. jegens Peter Otten anders genaemt Peter de Reus, Jacob Sweeren ende Tyman Aertsen, Gepronunc. den 29en Julij 1651? Normaal kost het boek van EUR 27.98. Maar we hebben een pdf-versie van het boek kunnen vinden. Je kunt de pdf-versie gratis downloaden door op onderstaande link te klikken. Let op, registratie kan misschien nodig zijn.

downloaden

Registratie verplicht

Primaire link